Tłumaczenia

You are here: Home » Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne standardowych dokumentów takich jak:

akty urodzenia
akty małżeństwa
akty rozwodowe
zaświadczenia o niekaralności
dyplomy
świadectwa
dokumenty ubezpieczeniowe
pisma urzędowe

Tłumaczenia ustne

wizyty prawnicze,
wizyty lekarskie,
spotkania biznesowe,
Biurach Pomocy Obywatela, czyli Citizen’s Advice Bureau (CAB),
lub w jakichkolwiek urzędach w sprawach dotacji na terenie Bournemouth i okolic

Show Comments